Warning: A non-numeric value encountered in /home/carrotli/public_html/fannyochila.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5467

Älskar du att jobba hårt och mycket? Har du bra självdisciplin? Då kanske du ska starta eget företag. I detta avsnitt berättar vi om hur och varför vi blev företagare. Vi ger praktiska tips för vad vi tycker är viktigt att tänka på för att komma gång, och även om hur du behöver tänka kring att ta betalt för din tid och din expertis.

Praktiska tips för att starta företag

När du ska starta företag måste du välja företagsform. Det finns olika företagsformer som fungerar på olika sätt. Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta ensam eller om ni är flera. Oavsett vilken företagsform du väljer ska du ansöka om F-skatt.

 

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

 

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. 

Det personliga ansvaret för bolagets skulder är normalt sett begränsat till aktiekapitalet. Det finns dock situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter.

 

Handelsbolag och Kommanditbolag

Ett handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Det finns inte något krav på satsat kapital, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Minst en person måste vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga är endast ansvariga med satsat kapital.

 

Finansieringsformer

Om du inte kan finansiera starten med egna pengar måste du vända dig till en finansiär. Formerna och villkoren för finansiering skiljer sig åt, men kan normalt delas in i

 1. banklån För många företagare är banklån den viktigaste formen av extern finansiering. Risken i din affärsidé avgör till stor del hur mycket du kan låna och vilka krav som ställs på säkerhet för att lånet ska beviljas. 
 2. Mikrolån
 3. företagslån

 

 1. riskkapital

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen.

Genom att satsa pengar i företaget tar riskkapitalister en större risk än andra finansiärer som till exempel banker och andra långivare, därav namnet riskkapital. Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat.

 1. affärsänglar

Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande företag. Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter.

 1. offentlig finansiering
 • Finansiering vid start

För dig som är på gång att starta ett företag och behöver komplettera din finansiering.

Läs mer på sidan Finansiering vid start

 • Produktutveckling och innovation

Här hittar du aktörer som hjälper dig med finansiering om du ska utveckla en vara eller en tjänst.

Läs mer på sidan Produktutveckling och innovation

 • Investera för tillväxt

Är ditt företag inne i en tillväxtfas och behöver kapital för investeringar kan du söka medfinansiering i form av lån, bidrag eller riskkapital.

Läs mer på sidan Investera för tillväxt

 • Export och internationell etablering

Du som vill komma ut på en internationell marknad kan få hjälp med finansiering, information och rådgivning.

Läs mer på sidan Finansieringsstöd vid export

 

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Insamlingen sker via crowdfunding-webbplatser och många gånger är investerarna okända för företagaren.

Hur fungerar crowdfunding?

I korthet bygger crowdfunding på att företagaren på en crowdfunding-webbplats kan presentera en affärsidé och söka ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Webbplatsen fungerar lite som en anslagstavla där många olika affärsidéer presenteras samtidigt.

Uppläggets utformning kan se olika ut, vissa företagare efterfrågar rena donationer, andra erbjuder förmåner i utbyte mot en fast investeringssumma.

Det är också vanligt att kunden ges möjlighet att förbeställa produkten mot förskottsbetalning. På så sätt samlar företagaren ihop kapital för att genomföra affärsidén, och kunden får produkten vid första möjliga tillfälle.

I många fall sätter företagaren upp ett investeringsmål som ska vara uppfyllt för att idén ska bli verklighet.

 

Hållbart företag!

 

Nyckeln till ett hållbart företagande ligger till stor del i själva affärsmodellen, det vill säga hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras, och hur varor eller tjänster kommer kunden tillgodo. Med digitala lösningar finns goda möjligheter att skapa affärer som baseras på uthyrning och delning snarare än försäljning. Den här typen av ”funktionsbaserade” affärsmodeller går ofta hand i hand med minskad resursanvändning och mer långsiktiga kundrelationer.

Du behöver inte starta ett nytt företag för att göra din affärsidé hållbar. Se över om du kan göra din befintliga affärsmodell mer resurseffektiv och göra ändringar som bidrar till att göra dina produkter mer hållbara.

 

  1. frilans finans/starta enskild firma
  2. verksamt.se
  3. skatt
  4. försäkring
  5. pension
  6. bokföring
  7. lön
  8. Lokal?
  9. Bokningssystem

 

Stressvarning

 • Frihet! 
 • Ansvar! 
 • Självdisciplin! 
 • Allt hänger på dig! 
 • Gör inget “bara för att det är kul”.
 • Jobba inte gratis.

 

Fokusera på det du vill bli bra på! 

Lär dig delegera/anlita tjänster!

 • Bokföring/bokslut
 • Hemsida
 • Eventuellt fotografier (kompis)
 • Marknadsföring?

 

Viktigt också

 • Mentor eller bollplank för idéer
 • Effektivisera din tid
 • Listor!
 • Var smidig och flexibel. Företaget utvecklas och kan förändras med tiden. Tro på dig själv!

Våga ta betalt

 • Kolla upp vad saker kostar! 
 • Vad tar andra i betalt?
 • Prisdumpa inte dig och din bransch.

 

Pepp-punktlista

 • Lean start-up: Intervjua andra om din affärsidé.
 • Satsa på dina drömmar, men var realistisk.
 • Skriv ner alla dina idéer (typ shitlist)
 • Hämta inspiration av andra, men gör din egen grej
 • Lev som du lär och ta hand om dig själv, men våga visa att du inte är perfekt
 • Planera paus ibland och gör nåt helt annat. Då kommer idéerna och inspirationen.